Adatkezelési Nyilatkozat

Általános és kötelező jellegű információk

Az adatkezelő megnevezése

A jelen weboldal adatkezelője:

Roth Immoinvest GmbH
Manuel Roth
Wilhelmstraße 6
89518 Heidenheim

Adatkezelő önállóan vagy másokkal együtt határozza meg a személyes adatok (pl. nevek, kapcsolattartási adatok) kezelésének céljait és eszközeit.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Egyes adatkezelési folyamatok csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetségesek. Megadott hozzájárulását – formailag nem kötött elektronikus üzenet útján – bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Adatvédelmi jogsértés esetén Ön, mint érintett jogosult panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az adatvédelmi kérdésekben illetékes felügyeleti hatóság a vállalatunk székhelye szerinti tartományi adatvédelmi biztos. Az alábbi hivatkozás alatt elérhető lista tartalmazza az adatvédelmi biztosok nevét és elérhetőségét: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a hozzájárulása alapján vagy valamely szerződés teljesítése során automatizált módon kezelt adatainak saját részre vagy harmadik személy részére történő átadását kérni. Az adatok rendelkezésre bocsátása géppel olvasható formában történik. Amennyiben az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére kéri továbbítani, erre csak akkor kerül sor, ha az műszakilag megoldható.

Hozzáférési jog, helyesbítés, zárolás, törlés

Az érvényes jogszabályi rendelkezések alapján Ön bármikor díjtalan tájékoztatást kérhet tárolt személyes adatairól, az adatok forrásáról, címzettjéről és az adatkezelés céljáról, továbbá jogosult adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérni. Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb kérdéseivel az Impresszum alatt megadott elérhetőségeken bármikor megkeresheti társaságunkat.

SSL-, illetve TLS-titkosítás

Biztonsági okokból és az Ön által részünkre, mint az oldal üzemeltetője részére megküldött bizalmas jellegű tartalmak továbbításának védelme érdekében weboldalunk SSL-, illetve TLS-titkosítással működik. A weboldalon keresztül továbbított adatait harmadik fél így nem olvashatja. A titkosított kapcsolat a böngésző „https://“ címsoráról és a böngészősorban található lakat szimbólumról ismerhető fel.

Szerver-naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikus módon szerver-naplófájlokban gyűjti és tárolja az Ön böngészője által részünkre automatikusan megküldött alábbi információkat:

  • domainünkön felkeresett oldal
  • kiszolgálókérés dátuma és időpontja
  • böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • hivatkozó URL
  • az elérő számítógép eszközneve
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem vetjük össze más adatforrásokkal. A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amely lehetővé teszi az adatkezelést, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megküldött adatokat, beleértve az Ön elérhetőségi adatait is, kizárólag a megkeresés feldolgozása és esetleges további kérdések tisztázása céljából tároljuk, harmadik fél részére az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) alapul. Megadott hozzájárulását – formailag nem kötött elektronikus üzenet útján – bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatkezelési folyamatok jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megküldött adatok mindaddig társaságunknál maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza tárolásukhoz adott hozzájárulását, illetve ameddig tárolásukra szükség van. A jelen rendelkezés nem érinti a kötelező érvényű jogszabályi előírások betartását, különös tekintettel a megőrzési határidőkre.

Cookie-k

Weboldalunkon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket böngészője tárol az Ön készülékén. A cookie-k segítenek kínálatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tenni. 

Léteznek munkamenetcookie-k, amelyek a böngészési munkamenet végén maguktól törlésre kerülnek. Vannak azonban olyan cookie-k is, amelyek mindaddig a gépén maradnak, amíg nem törli őket. Ezek segítenek abban, hogy felismerjük Önt, ha visszatér weboldalunkra.

Korszerű webböngésző használatával felügyelheti, korlátozhatja vagy le is tilthatja a cookie-k elhelyezését. Számos webböngésző beállítható úgy, hogy a cookie-k a program bezárásakor maguktól törlődjenek. A cookie-k leállítása weboldalunk funkcióinak korlátozott működésével járhat.

Az elektronikus kommunikációs folyamatok végrehajtásához vagy az Ön által igényelt bizonyos funkciók (pl. kosár) rendelkezésre bocsátásához szükséges cookie-k elhelyezése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Szolgáltatásaink műszakilag kifogástalan és gördülékeny rendelkezésre bocsátása érdekben a jelen weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünkben áll a cookie-k tárolása. Egyéb cookie-k elhelyezése esetén (pl. elemző funkciókhoz) azokat a jelen adatvédelmi tájékoztató külön szabályozza.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA) Google Analytics internetes elemző szolgáltatását használja.

A Google Analytics cookie-kat használ. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket böngészője tárol az Ön készülékén, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által a weboldal Ön által történő használatára vonatkozóan létrehozott információkat a rendszer tárolás céljából továbbítja a Google – általában egyesült államokbeli – szerverére.

A Google Analytics-cookie-k elhelyezése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Webes kínálatunk és esetleges reklámtevékenységünk optimalizálása érdekben a jelen weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünkben áll a felhasználói viselkedés elemzése.

IP-anonimizálás

A Google Analytics szolgáltatást az IP-anonimizálási funkcióval kapcsolatosan használjuk, amely biztosítja, hogy a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró más országokban az Egyesült Államokba történő továbbítás előtt lerövidíti. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a Google a teljes IP címet továbbítja az Egyesült Államokban található szerverre, és ott rövidíti le. A Google megbízásunkban arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készítsen a weboldalon történő aktivitásokról, és további szolgáltatásokat nyújtson számunkra a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatosan. A Google Analytics által továbbított IP-címet nem vetjük össze a Google egyéb adataival.

A böngésző beépülőmoduljai

A cookie-k böngésző által történő elhelyezése megakadályozható. Ezzel azonban korlátozhatja weboldalunk bizonyos funkcióinak működését. Ugyanígy letilthatja a weboldal használatával kapcsolatos adatainak (beleértve az IP-címét is) gyűjtését és a Google által történő kezelését, amennyiben letölti és telepíti az alábbi hivatkozás alatt található beépülőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tiltakozás az adatgyűjtéssel szemben

Az alábbi hivatkozásra kattintva megakadályozhatja adatainak a Google Analytics által történő gyűjtését. Ennek során elutasító (opt out) cookie kerül készülékén elhelyezésre, amely weboldalunk későbbi felkeresése során megakadályozza adatainak gyűjtését: a Google Analytics leállítása.

A felhasználói adatok Google Analytics által történő kezelésére vonatozó részletes információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Adatfeldolgozói szerződés

A törvényben szabályozott adatvédelmi előírások hiánytalan teljesítése érdekében adatfeldolgozói szerződést kötöttünk a Google-lal.

A Google Analytics demográfiai jellemzők funkciója

Weboldalunk a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját használja, amely az oldal látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó jelentések készítését teszi lehetővé. Ezek az adatok a Google érdeklődési körön alapuló reklámjain és más szolgáltatók látogatói adatain alapulnak. Az adatok egy bizonyos személyhez történő hozzárendelése nem lehetséges. A funkció működését Ön bármikor leállíthatja Google-fiókjának kijelzőbeállításai alatt, vagy ha a „Tiltakozás az adatgyűjtéssel szemben” fejezetben leírtak szerint általánosan leállítja adatainak a Google Analytics által történő gyűjtését.

Google AdWords és Google Conversion-Tracking

Weboldalunk a Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA) AdWords internetes reklámprogram szolgáltatását használja.

Az internetes reklámprogramban konverziókövetést (Conversion-Tracking) használunk. A Google által aktivált reklámra történő kattintás után a számítógépen konverziókövető cookie kerül elhelyezésre. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket böngészője tárol az Ön készülékén. Az AdWords-cookie-k 30 nap elteltével elvesztik érvényességüket, és nem használhatók fel a felhasználók személyazonosságának megállapítására. A cookie segítségével a Google és társaságunk felismeri, hogy Ön egy reklámra kattintva került weboldalunkra.

Minden Google AdWords-ügyfél más cookie-t kap. A cookie-k az AdWords-ügyfelek weboldalain keresztül nem lekövethetők. A konverziós cookie-k segítségével konverziós statisztikák készülnek a konverziókövetést használó AdWords-ügyfelek számára. Az Adwords-ügyfelek ebből megtudják, hány felhasználó kattintott reklámjukra és került a konverziós címkével ellátott oldalukra. Olyan információk azonban nem kerülnek az Adwords-ügyfelek tudomására, amelyek lehetővé tennék számukra a felhasználók személyazonosságának megállapítását. A konverziókövetést megszüntetheti a konverziós cookie felhasználói beállításokban történő leállításával. Ezáltal tevékenysége a konverziókövetési statisztikákba sem kerül be.

A „konverziós cookie-k” tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Webes kínálatunk és reklámtevékenységünk optimalizálása érdekben a jelen weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünkben áll a felhasználói viselkedés elemzése.

A Google AdWords és a Google Conversion-Tracking működésére vonatkozó részletes információk a Google adatvédelmi rendelkezdéseiben találhatók: https://www.google.de/policies/privacy/.

Korszerű webböngésző használatával felügyelheti, korlátozhatja vagy le is tilthatja a cookie-k elhelyezését. A cookie-k leállítása weboldalunk funkcióinak korlátozott működésével járhat.

Forrás: mein-datenschutzbeauftragter.de adatvédelmi konfigurátor

 

Copyright © 2018 Roth Immoinvest GmbH | Impresszum | Adatkezelési Nyilatkozat